İkinci Düzey Ultrason (Detaylı veya Ayrıntılı Ultrason)


20-24. gebelik haftaları arasında, bebekteki yapısal hastalıkları saptamak amacıyla perinatologlar tarafından yapılan incelemedir. İnsanlarda ciddi doğumsal hastalık (major anomali) görülme oranı %2-3’tür. Yapılan ultrason ile bu hastalıkların %80-90’ı dışlanabilmektedir. Bu oran görüntü kalitesi, hastanın cilt altı yağ dokusu, bebeğin pozisyonu ve ultrasonun yapıldığı gebelik haftasına göre değişmektedir. Minör anomali adı verilen, toplumda sık görülen ve yaşamsal fonksiyonları bozmayan hastalıklar için bu oran çok daha düşüktür. Kalp delikleri, sindirim sistemi tıkanıklıkları, yumuşak damak yarığı gibi bazı hastalıkların ultrason ile tanısı mümkün olmayabilir. Zeka özürlülüğü ile seyreden genetik sendromların bir çoğunun ultrason bulgusu yoktur. Ayrıca ultrasonun yapıldığı sırada var olmayan, sadece gebeliğin ilerleyen haftalarında saptanabilecek hastalıklar da bulunmaktadır (örneğin beyin kanaması, tümörler…).

Bu incelemenin 20-24. haftalar arasında yapılmasının en önemli nedeni bebeğin anatomisinin budönemde net ve rahat bir şekilde incelenebilmesidir. Çok küçük ve çok büyük gebelik haftalarında değerlendirme yetersiz olabilir. Buna karşın anomali şüphesi duyulduğunda gebelik haftası ne olursa olsun detaylı inceleme yapılmaktadır.

Bu değerlendirme kimi zaman yanlışlıkla ‘renkli ultrason’ olarak isimlendirilmektedir. Bu tabir tüm görüntülerin renkli olacağı konusunda yanlış beklentilere yol açmaktadır. Ultrason görüntüleri kadın doğum hekimlerinin rutin muayene sırasında aldıkları görüntülere benzemektedir. Farklı olarak inceleme bu konuda deneyim sahibi kişiler tarafından görüntü kalitesi yüksek cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca her organın detaylı incelenmesine olanak verecek kadar uzun bir süre harcanmaktadır (genelde yarım saat). Bunun haricinde muayene sırasında Doppler ultrason ile bebeğin ve annenin kan akımları ile 3 ve 4 boyutlu ultrason ile bebeğin yüzü de incelenmektedir.

BİZ SİZİ ARAYALIM


    , //]]>